Hydrocephalus (waterhoofd)

Categorie Zenuwstelsel
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Abnormaal gedrag, Desoriëntatie, Coördinatieproblemen, Hoofdpijn, Uitval van zenuwen, Gedeeltelijke of volledige blindheid
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Een hydrocephalus wordt veroorzaakt door een abnormale ophoping van hersenvocht in de holtes (de ventrikels) van de hersenen, waardoor het hoofd sterk is vergroot. Hierdoor ontstaat een verhoogde druk op de hersenen, met chronische hoofdpijn, verlies van hersenfuncties, abnormaal gedrag en coördinatieproblemen tot gevolg. De aandoening komt vaker voor bij kleinere hondenrassen. Bij verschillende brachycefale (kortsnuitige) rassen is een geringe hydrocephalus onderdeel van de rasstandaard.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het uiterlijk, de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek en het onderzoek van het zenuwstelsel, eventueel aangevuld met een CT-scan of MRI-scan van de kop.

Behandeling

Er is soms geen behandeling nodig. Medicatie die het vocht uit de hersenen afvoeren kunnen worden toegepast, maar geven niet altijd volledig effect. Pups die met een (ernstige vorm van) hydrocephalus geboren worden, zijn vaak verminderd levensvatbaar en sterven in de meeste gevallen binnen twee jaar.

Baller, L., Boots, N., Jansen, M., Kruitwagen, L., Ringelberg, J., (2012), Zo ziek als een hond, Onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) aandoeningen bij rashonden in Nederland, Wageningen Universiteit Research Centre.
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Dorn, C.R., (2002), Canine Breed Specific Risks Of Frequentely Diagnosed Diseases At Veterinary Teaching Hospitals, Raleigh, NC; AKC Canine Health Foundation.
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht