Heupdysplasie - grote hond (ontwikkelingsstoornis heup)

Categorie Bewegingsapparaat
Ernst Ernstig tot zeer ernstig
Behandelbaarheid Matig tot slecht
Symptomen
Instabiliteit van de heupen, Afwijkend staan met achterpoten, Afwijkende gang en stand (achterpoten), Bewegingsproblemen, Kreupelheid, Wiebelende gang, Chronische pijn
DNA-test beschikbaar? Nee

Symptomen heupdsyplasie

Heupdysplasie (HD) is een afwijking aan het heupgewricht bij honden waarbij een afwijkende vorm (dysplasie) van het gewricht ontstaat. De gewrichtsdelen passen niet goed in elkaar, waardoor er instabiliteit in het gestel en slijtage van het kraakbeen ontstaan. De aandoening heeft een erfelijke basis en daar bovenop kunnen een hoge groeisnelheid en overgewicht de situatie verergeren. Deze aandoening komt bij veel verschillende hondenrassen voor, echter zorgt het vooral bij de grote hondenrassen (vanwege verhoogde belasting van de gewrichten) voor meer problemen. Hierom is er door onze dierenartsen een onderscheid gemaakt in ernst tussen heupdysplasie bij grote, middelgrote en kleine honden.

Diagnose heupdysplasie

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek, aangevuld met een onderzoek van het bewegingsapparaat en röntgenfoto’s van de heupen.

Behandeling heupdysplasie

Afhankelijk van de ernst van de verschijnselen is een pijnstillende of operatieve behandeling benodigd.

 

Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden, (2015), Gezondheid, beschikbaar via: http://www.avls.nl/
Baller, L., Boots, N., Jansen, M., Kruitwagen, L., Ringelberg, J., (2012), Zo ziek als een hond, Onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) aandoeningen bij rashonden in Nederland, Wageningen Universiteit Research Centre.
Boer, L. de (2010) Heupdysplasie bij honden. Utrecht: Universiteit Utrecht
Boer, L. de, (2010), Heupdysplasie bij honden. Utrecht: Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde
Boerboel Club, (2016), Erfelijke aandoeningen bij de Boerboel, verslag dierenarts M. Kappen, beschikbaar via: http://www.boerboelclub.info/meestvoorkomend.htm
Boerboel International, (2015), vereniging voor de Boerboel, op 28-06-2015 via http://www.boerboelinternational.eu/articles.php?article_id=2 en http://www.boerboelinternational.eu/viewpage.php?page_id=268.
Broeckx, B. J., et al., The Prevalence of Nine Genetic Disorders in a Dog Population from Belgium, the Netherlands and Germany., PLoS One., 2013; 8(9)
Broeckx, B.J.G. et al., The Prevalence of Nine Genetic Disorders in a Dog Population from Belgium, the Netherlands and Germany, 2013, PLoS ONE 8(9): e74811. doi:10.1371/journal.pone.0074811
Comhaire FH, Snaps F. (2008) Comparison of two canine registry databases on the prevalence of hip dysplasia by breed and the relationship of dysplasia with body weight and height. Am J Vet Res. 2008 Mar;69(3):330-3.
Coopman, F., Broeckx, B., Verelst, E., Deforce, D., Saunders, J., Duchateau, L., Verhoeven, G., (2014), Combined prevalence of inherited skeletal disorders in dog breeds in Belgium, Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology, volume 27, nummer 5, p 395-397
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Dorn, C.R., (2002), Canine Breed Specific Risks Of Frequentely Diagnosed Diseases At Veterinary Teaching Hospitals, Raleigh, NC; AKC Canine Health Foundation.
Golden Retriever Club Nederland (GRCN), (2016), Gezondheid door de jaren heen, in 60 jaar Golden Retriever Club Nederland Jubileumboek.
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
Hollandsche Sint Bernard Club website 2019
Lagotto Romagnolo Club Nederland, (2014), via: http://www.lagotto.nl/aandoening.php
Lewis TW, Ilska JJ, Blott SC, Woolliams JA. Genetic evaluation of elbow scores and the relationship with hip scores in UK Labrador retrievers. Vet J. 2011 Aug;189(2):227-33.
LICG, (2011), Praktisch | Erfelijke aandoeningen bij honden.
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, (2015), Gezondheid, beschikbaar via: https://www.nvsw.nl/index.php?sp=23
OFFA Health Surveys Divers. www.offa.org
Orthopedic Foundation for Animals, (2014), Hip Dysplasia Statistics, Born 2006-2010, Columbia, Missouri, beschikbaar via: www.offa.org
P. Prins & E.J. Gubbels, 2016.Verslag GEZONDHEIDSINVENTARISATIE BIJ DE CANE CORSO in Nederland Steekproef jaargangen 2010, 2011 en 2012 Enquêtering 2016 Genetic Counselling Services, September 2016
Pedigree database Lagotto Romagnolo 2012. http://www.lagotto.hu/
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Prins, P., Gubbels, E.J., (2015), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Schnauzer in Nederland, Enquetering 2015, Genetic Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Prins, P., Scholten, J., Gubbels, E.J., (2006), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Weimarse Staande Hond in Nederland, Enquetering 2006, Genetic Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Raad van Beheer (2010) Uitslagen HD onderzoeken 2006-2010. Amsterdam: Raad van Beheer
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Stock KF, Klein S, Tellhelm B, Distl O. Genetic analyses of elbow and hip dysplasia in the German shepherd dog. J Anim Breed Genet. 2011 Jun;128(3):219-29.
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht