Hersentumor (kanker van de hersenen)

Categorie Tumoren
Ernst Zeer ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Depressie, Desoriëntatie, Gedragsproblemen, Geestelijke achteruitgang, Moeite met inspanning, Rondjes lopen, Sloomheid, Verwardheid, Coördinatieproblemen, Ernstig ongemak, Pijn, Bewustzijnsverlies, Coma, Duizeligheid, Epileptische aanvallen, Neurologische afwijkingen, Toevallen, Verlamming, Gedeeltelijke of volledige blindheid, Gehoorverlies
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving hersentumor

Een hersentumor is een tumor van de hersenen die zowel goedaardig als kwaadaardig kan zijn. Afhankelijk van de locatie in de hersenen zal de tumor leiden tot uitval van verschillende functies in het lichaam. Over het algemeen komen hersentumoren voor bij oudere honden.

Diagnose hersentumor

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij lichamelijk onderzoek, het onderzoek van het zenuwstelsel en de bevindingen op een MRI-scan van de hersenen.

Behandeling hersentumor

De behandeling bestaat uit een zeer invasieve en dure operatie van de hersenen waarbij de tumor verwijderd wordt, maar in veel gevallen zal dat niet mogelijk zijn en zal besloten worden tot euthanasie.

 

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Persoonlijke communicatie Universiteit Utrecht, 2011
Song, R.B., et al., Postmortem Evaluation of 435 Cases of Intracranial Neoplasia in Dogs and Relationship of Neoplasm with Breed, Age, and Body Weight., J Vet Intern Med 2013;27:1143–1152
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht