Goniodysplasie (verstoorde afvoer oogvocht)

Categorie Ogen
Ernst Matig ernstig
Behandelbaarheid Matig tot slecht
Symptomen
Hoofdpijn, Gedeeltelijke of volledige blindheid, Oogafwijkingen, Staar
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Goniodysplasie is een afwijking van het oog, waarbij de afvoer van het oogkamervocht dat zorgt voor de oogboldruk, onvoldoende wordt afgevoerd. De openingen waardoor het vocht wordt afgevoerd, de drainagehoek of ligamentum pectinatum, zijn gedeeltelijk of volledig afgesloten. De productie van kamervocht gaat continu door, waardoor bij volledig afgesloten openingen de oogboldruk zal toenemen en glaucoom (groene staar) ontwikkeld. Ook andere oogafwijkingen, zoals lensluxatie of zwelling door een ontsteking, kunnen eraan bijdragen dat de oogboldruk acuut stijgt.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij lichamelijk onderzoek, aangevuld met een uitgebreid oogonderzoek.

Behandeling

Er is geen behandeling voor de aandoening. In geval van (acuut) glaucoom dient met spoed behandeld te worden om de oogboldruk naar beneden te krijgen, omdat een verhoogde oogboldruk al snel kan leiden tot blindheid. 

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Kato, K., Sasaki, N., Matsunaga, S., Nishimura, R., Ogawa, H. (2006), Incidence of canine glaucoma with goniodysplasia in Japan: a retrospective study, Journal of Veterinary Medicine Science, volume 68, nummer 8, p853-858
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht