Fucosidose (opeenstapeling van suikers)

Categorie Hormoonsysteem
Ernst Matig ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Spieratrofie, Coördinatieproblemen, Coma, Uitval van zenuwen, Gedeeltelijke of volledige blindheid
DNA-test beschikbaar? Ja, voor het ras

Beschrijving

Fucosidose is een zogenaamde stapelingsziekte: door gebrek aan een bepaald enzym is het lichaam niet in staat om bepaalde suikers (glycoproteïnen) om te zetten of af te breken. Deze suikers kunnen daardoor niet afgevoerd worden en stapelen zich op in de cellen. Deze stapeling is giftig voor de cel, waardoor de cel uiteindelijk zal sterven. Dit proces zien we vooral in (centraal) zenuwweefsel, met als gevolg uitval van zenuwen, coördinatiestoornissen, blindheid, spierafbraak en coma.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek, eventueel aangevuld met andere onderzoeken om andere oorzaken uit te sluiten, zoals onderzoek van het zenuwstelsel en bloedonderzoek. Er bestaat een DNA-test voor deze aandoening bij bepaalde rassen.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk en de honden komen al snel te overlijden na het begin van de eerste symptomen. 

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht