Epilepsie

Categorie Zenuwstelsel
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Matig
Symptomen
Spierkrampen, Abnormaal gedrag, Depressie, Desoriëntatie, Hyperactiviteit, Sloomheid, Verwardheid, Coördinatieproblemen, Ernstig ongemak, Bewustzijnsverlies, Epileptische aanvallen, Neurologische afwijkingen, Stuipaanvallen
DNA-test beschikbaar? Ja, voor de rassen

Symptomen epilepsie

Epilepsie vindt plaats als gevolg van abrupte, tijdelijke verstoringen van de elektrische activiteit van de hersencellen. Hierdoor ontstaan toevallen of epileptische aanvallen, wat zich kenmerkt als aanvalsgewijs en herhaaldelijk optreden van abnormaal gedrag. Dit abnormaal gedrag is vaak een vermindering of afwezigheid van het bewustzijn en het optreden van spierkrampen. De ernst en duur van zo'n aanval kunnen zeer verschillen per aanval, per hond en per ras. Epilepsie wordt onderverdeeld in een primaire (erfelijke) en een secundaire (door toedoen van onderliggende oorzaak) vorm. Primaire epilepsie, oftewel genetische of erfelijke epilepsie, vormt een groot probleem bij hondenrassen. De eerste aanval treedt vaak tussen 6 maanden en 5 jarige leeftijd op. Epilepsie komt voor in alle hondenrassen, bij bepaalde hondenrassen vaker dan bij andere. Bij ernstige gevallen van epilepsie kan euthanasie noodzakelijk worden geacht.

Diagnose epilepsie

Om de diagnose van primaire (erfelijke) epilepsie te stellen, dient naast een lichamelijk onderzoek en uitgebreid onderzoek van het zenuwstelsel, ook bloedonderzoek en een MRI-scan of CT-scan te worden uitgevoerd om andere oorzaken van c.q. secundaire epilepsie uit te sluiten. Voor de Boerboel en de Lagotto Romagnolo is een DNA-test beschikbaar waarmee dragers en lijders van een bepaald type erfelijke epilepsie kunnen worden opgespoord; maar niet alle vormen van erfelijke epilepsie kunnen met de DNA-test worden opgespoord.

Behandeling epilepsie

De behandeling bestaat uit het toedienen van vrij kostbare medicatie om het optreden van epileptische aanvallen te voorkomen, want de oorzaak van primaire epilepsie kan niet worden weggenomen. Ondanks de medicatie kunnen epileptische aanvallen zich blijven voordoen en in frequentie of duur toenemen. De medicatie dient dan aangepast te worden, maar het is niet altijd eenvoudig om de juiste dosering te vinden. Soms lukt het helemaal niet om de juiste dosering van de medicatie te vinden, waardoor de hond epileptische aanvallen blijft houden en moet worden ingeslapen. 

Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden, (2015), Gezondheid, beschikbaar via: http://www.avls.nl/
Baller, L., Boots, N., Jansen, M., Kruitwagen, L., Ringelberg, J., (2012), Zo ziek als een hond, Onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) aandoeningen bij rashonden in Nederland, Wageningen Universiteit Research Centre.
Casal ML, Munuve RM, Janis MA, Werner P, Henthorn PS. (2006) Epilepsy in Irish Wolfhounds. J Vet Intern Med. 20(1):131-5.
Casal, M.L., Munuve, R.M., Janis, M.A., Werner, P., Henthorn, P.S., (2006), Epilepsy in Irish Wolfhounds, Journal of Veterinary Internal Medicine, volume 20, p.131–135
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Doekes, H., Oldenbroek, K., Bijma, P., (2016), Pedigree analysis and optimisation of the breeding programme of the Markiesje and the Stabyhoun; Aiming to improve health and welfare and maintain genetic diversity, Major thesis Animal Breeding and Genetics (ABG-80436), Wageningen UR
Ekenstedt KJ, Patterson EE, Minor KM, Mickelson JR. Candidate genes for idiopathic epilepsy in four dog breeds. BMC Genet. 2011 Apr 25;12(1):38
Fokbegeleidingscommissie (2002) Tevredenheidsonderzoek Drentsche Patrijshond. Vereniging de Drentsche Patrijshond
Gubbels, E.J. en Scholten, J. (2005) Erfelijke problemen bij de hond. Westerhaar: Genetic Counselling Services
Hollandsche Sint Bernard Club website 2019
Jokinen TS, Metsähonkala L, Bergamasco L, Viitmaa R, Syrjä P,, Lohi H, Snellman M, Jeserevics J, Cizinauskas S. (2007) Benign familial juvenile epilepsy in Lagotto Romagnolo dogs. J Vet Intern Med. 21(3):464-71.
Kamphues, L., Kersten, K., Slobbe, E. van, Pinto, V.D., Persoon, L., Tang, I. van der, Kester, E., Tenwolde, I., Leeuw, F. de, Hoek, K. van, Tijssen, R., Guldemond, S. en Snels, S. olv Wijnands, L. (2010) Gezondheidsonderzoek Franse Bulldog. Delfzijl
Lagotto Romagnolo Club Nederland, (2014), via: http://www.lagotto.nl/aandoening.php
LICG, (2011), Praktisch | Erfelijke aandoeningen bij honden.
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Licht BG, Lin S, Luo Y, Hyson LL, Licht MH, Harper KM, Sullivan SA, Fernandez SA, Johnston EV. (2007) Clinical characteristics and mode of inheritance of familial focal seizures in Standard Poodles. J Am Vet Med Assoc. 231(10):1520-8. PMID: 18020993
MCD Amsterdam, (2015), Epilepsie. Beschikbaar via: http://www.mcvoordieren.nl/epilepsie-erfelijk
Nederlandse Tamaskan Club (NTC), (2015), via: http://www.tamaskan-dog.nl/de-tamaskan/gezondheid/
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, (2014), via: http://www.tollertales.nl/gezondheid/
OFFA Health Surveys Divers. www.offa.org
P. Prins & E.J. Gubbels, 2016.Verslag GEZONDHEIDSINVENTARISATIE BIJ DE CANE CORSO in Nederland Steekproef jaargangen 2010, 2011 en 2012 Enquêtering 2016 Genetic Counselling Services, September 2016
P.J.J. Mandigers(2017). Het voorkomen van epilepsie bij Nederlandse hondenrassen. Tijdschrift voor diergeneeskunde 2017 nr 2 p 18-31
Patterson EE, Armstrong PJ, O'Brien DP, Roberts MC, Johnson GS, Mickelson JR. (2005) Clinical description and mode of inheritance of idiopathic epilepsy in English springer spaniels. J Am Vet Med Assoc. 226(1):54-8.
Pedigree database Lagotto Romagnolo 2012. http://www.lagotto.hu/
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Pillement-Heijden, T. (2008) Rasportret Amerikaanse Cocker Spaniel. Hondenwereld november 2008.
Prins, P., Gubbels, E., (2012), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Basset Fauve de Bretagne in Nederland, Gen Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Prins, P., Gubbels, E.J., (2011), Gezondheidsinventarisatie bij de Leonbergse hond in Nederland, Enquêtering 2011, Gen Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Prins, P., Gubbels, E.J., (2015), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Schnauzer in Nederland, Enquetering 2015, Genetic Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Prins, P., Scholten, J., Gubbels, E.J., (2006), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Weimarse Staande Hond in Nederland, Enquetering 2006, Genetic Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Raad van Beheer (2011) Hondenrassen en rasgroepen. Amsterdam: Raad van Beheer website
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Short, A.D., Dunne, A. Lohi, H., Boulton, S. Carter, S.D. Timofte, D. Ollier, W.E.R. (2011) Characteristics of epileptic episodes in UK dog breeds: an epidemiological approach. 10.1136/vr.d1901 | Veterinary Record
Sintbernardclub
Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje, (2014), via: http://www.kooikerhondje.nl/ras/gezondheid/
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht