Elleboogdysplasie - grote hond (aandoening elleboog)

Categorie Bewegingsapparaat
Ernst Ernstig tot zeer ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Bewegingsbeperktheid, Kreupelheid in een of beide voorpoten, Chronische pijn, Pijnlijke elleboog
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Elleboogdysplasie (ED) is een verzamelnaam voor verschillende gewrichtsstoornissen aan de elleboog als gevolg van drukverschillen in de elleboog. De vier verschillende vormen zijn: los processus coronoïdeus (LPC), osteochondritis dissecans (OCD), los processus anconeus (LPA) en elleboogincongruentie. Alle aandoeningen leiden tot schade aan het ellebooggewricht met artrose. Elleboogdysplasie leidt tot kreupelheid, wat zich gedurende de ontwikkeling van de hond uit. Meestal is de aandoening al rond een leeftijd van zes tot twaalf maanden zichtbaar, maar het kan zich ook pas op latere leeftijd openbaren ten gevolge van de steeds erger wordende artrose.

Deze aandoening komt bij veel verschillende hondenrassen voor, echter zorgt het vooral bij de grote hondenrassen (vanwege verhoogde belasting van de gewrichten) voor meer problemen. Hierom is er door onze dierenartsen een onderscheid gemaakt in ernst tussen elleboogdysplasie bij de grote, middelgrote en kleine hond.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek, aangevuld met een onderzoek van het bewegingsapparaat, een röntgenfoto van de elleboog en eventueel een CT-scan.

Behandeling

De behandeling bestaat uit een operatie van het ellebooggewricht, waarbij afwijkend kraakbeen en losse stukjes bot worden verwijderd. 

Baller, L., Boots, N., Jansen, M., Kruitwagen, L., Ringelberg, J., (2012), Zo ziek als een hond, Onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) aandoeningen bij rashonden in Nederland, Wageningen Universiteit Research Centre.
Boerboel Club, (2016), Erfelijke aandoeningen bij de Boerboel, verslag dierenarts M. Kappen, beschikbaar via: http://www.boerboelclub.info/meestvoorkomend.htm
Boerboel International, (2015), vereniging voor de Boerboel, op 28-06-2015 via http://www.boerboelinternational.eu/articles.php?article_id=2 en http://www.boerboelinternational.eu/viewpage.php?page_id=268.
Coopman, F., Broeckx, B., Verelst, E., Deforce, D., Saunders, J., Duchateau, L., Verhoeven, G., (2014), Combined prevalence of inherited skeletal disorders in dog breeds in Belgium, Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology, volume 27, nummer 5, p 395-397
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Golden Retriever Club Nederland (GRCN), (2016), Gezondheid door de jaren heen, in 60 jaar Golden Retriever Club Nederland Jubileumboek.
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
Hollandsche Sint Bernard Club website 2019
Janutta V, Distl O (2008) Review on canine elbow dysplasia: pathogenesis, diagnosis, prevalence and genetic aspects. Dtsch Tierarztl Wochenschr. 115(5):172-81
Kirberger, R.M., Stander, N., (2007), Incidence of canine elbow dysplasia in South Africa, Journal of the South African Veterinary Association, volume 78, nummer 2, p. 59–62
LICG, (2011), Praktisch | Erfelijke aandoeningen bij honden.
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Malm S, Fikse WF, Danell B, Strandberg E. (2008) Genetic variation and genetic trends in hip and elbow dysplasia in Swedish Rottweiler and Bernese Mountain Dog. J Anim Breed Genet. 125(6):403-12.
Narojek, T. en Fiszdon, K. (2008) Canine elbow dysplasia in different breeds. Genetics Volume: 52, Pages: 169-173
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, (2015), Gezondheid, beschikbaar via: https://www.nvsw.nl/index.php?sp=23
Orthopedic Foundation for Animals, (2014), Elbow Dysplasia Statistics. Breeds having at least 100 evaluations January 1974 through December 2014, Columbia, Missouri, beschikbaar via: www.offa.org
P. Prins & E.J. Gubbels, 2016.Verslag GEZONDHEIDSINVENTARISATIE BIJ DE CANE CORSO in Nederland Steekproef jaargangen 2010, 2011 en 2012 Enquêtering 2016 Genetic Counselling Services, September 2016
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Prins, P., Gubbels, E.J., (2015), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Schnauzer in Nederland, Enquetering 2015, Genetic Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Prins, P., Scholten, J., Gubbels, E.J., (2006), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Weimarse Staande Hond in Nederland, Enquetering 2006, Genetic Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Sintbernardclub
Skogmo, H.K., et al., Elbow screening in the Nordic countries - past, present and future, 2012, 27th annual meeting IEWG, Birmingham UK, online: http://www.vet-iewg.org/joomla/images/proceedings/proceedingsiewg2012.pdf
Stock KF, Klein S, Tellhelm B, Distl O. Genetic analyses of elbow and hip dysplasia in the German shepherd dog. J Anim Breed Genet. 2011 Jun;128(3):219-29.
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht