Doofheid (hereditaire doofheid)

Categorie Oren
Ernst Matig ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Gehoorverlies
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Doofheid (hereditaire doofheid) is een (geh)ooraandoening die leidt tot het niet kunnen horen met een of beide oren, waaraan een aangeboren c.q. erfelijke oorzaak ten grondslag ligt. Deze doofheid treedt op als gevolg van aantasting van de structuren in het binnenoor die zorgen voor de overdracht van geluidsgolven naar de hersenen. De verschijnselen van doofheid treden vaak direct of binnen een paar weken na de geboorte op. De doofheid kan verbonden zijn aan de vachtkleur, de kans op doofheid verhoogt met een toenemende hoeveelheden van wit in de vacht. Vaak hebben deze honden geheel of gedeeltelijk blauwe ogen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij lichamelijk onderzoek en de gehoortest. De diagnose is makkelijker te stellen wanneer de hond beiderzijds doof is, omdat hij dan geheel niet zal luisteren. Het is lastiger te ontdekken wanneer de hond aan één kant doof is; hiervoor is een specialistisch onderzoek nodig om te kijken of geluidsgolven de hersenen bereiken.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk, maar vaak redden honden zich vrij goed met deze beperking. Er dient echter wel gedurende zijn leven rekening gehouden te worden met het feit dat de hond andere honden, mensen en gevaar niet kan hóren aankomen. 

 

Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Diergeneeskundige professionals, 2011, Nederland
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Persoonlijke communicatie Universiteit Utrecht, 2011
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Strain G.M., (2004), Deafness prevalence and pigmentation and gender associations in dog breeds at risk, Veterinary Journal, volume 167, nummer 1, p. 23-32
Stritzel S, Wöhlke A, Distl O. (2009) A role of the microphthalmia-associated transcription factor in congenital sensorineural deafness and eye pigmentation in Dalmatian dogs. J Anim Breed Genet. 2009 Feb;126(1):59-62.
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht