Cystinurie (vorming "cystine-stenen" in de nieren)

Categorie Nieren & urinewegen
Ernst Matig ernstig
Behandelbaarheid Matig tot slecht
Symptomen
Verstopping van de urinebuis, Indien onbehandeld complicaties, Buikpijn, Pijn tijdens plassen, Nierfalen, Onder druk staan van nieren
DNA-test beschikbaar? Ja, voor de rassen

Beschrijving

Cystinurie (cystine urolithiasis) is een stofwisselingsziekte. Cystine is een aminozuur, een van de bouwstenen voor eiwitten. Een deel van de aminozuren komt vanuit het bloed in de nieren terecht en wordt vervolgens via een transportsysteem teruggevoerd in het bloed. Bij honden met cystinurie is er een defect in het transportsysteem waardoor cystine niet wordt terug geresorbeerd in het bloed, met als gevolg kristal- en steenvorming in de urinewegen. De urinekristallen en -stenen zorgen voor schade aan de blaaswand en blaasontsteking. Deze aandoening geeft eerder problemen bij reuen vanwege de nauwere plasbuis, waarin de urinestenen kunnen vastlopen. Als sprake is van een obstructie, kan de hond niet meer plassen en moet direct worden ingegrepen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek, een echo van de nieren en urinewegen en een uitgebreid urineonderzoek. Er bestaat voor de Labrador Retriever en Newfoundlander een DNA-test om dragers en lijders van deze aandoening op te sporen.

Behandeling

In geval van een obstructie is de behandeling gericht op het herstellen van de urineafvoer. Grote blaasstenen moeten operatief verwijderd worden, kleinere steentjes en kristallen kunnen via een katheter uit de blaas gespoeld worden. Een blaasontsteking dient behandeld te worden met pijnstillers en eventueel antibiotica. Daarnaast is het belangrijk om de vochtopname te verhogen, zodat de urine verdund wordt en de kans op de vorming van nieuwe kristallen of stenen verkleind wordt. 

Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals, 2011, Nederland
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht