Craniomandibulaire osteopathie (afwijking botgroei onderkaak, "leeuwenkaak")

Categorie Skelet
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Matig
Symptomen
Kauwproblemen, Sluitproblemen van het kaakgewricht, Lusteloosheid, Pijn, Gewichtsverlies, Uitdroging
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving

Craniomandibulaire osteopathie is een aandoening waarbij overdreven, abnormale botgroei van de schedel (cranium) en onderkaak (mandibula) leidt tot het breder en dikker worden van de onderkaak. Hierdoor sluiten de kaken niet goed en wordt voedselopname bemoeilijkt, met vermagering, uitdroging en lusteloosheid tot gevolg. In zeldzame gevallen tast de aandoening ook de andere lange botten in het lichaam aan. Deze aandoening komt voornamelijk voor bij enkele kortbenige terriërrassen en is meestal al zichtbaar vanaf een leeftijd van 3 tot 8 maanden.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het uiterlijk van de kop, de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, eventueel aangevuld met een röntgenfoto van de kop en microscopisch onderzoek van een biopt van het aangetaste bot.

Behandeling

De behandeling is gericht op symptoombestrijding met behulp van pijnstillers en ontstekingsremmers. Indien nodig, krijgt de hond een infuus om voedingsstoffen en vocht toe te dienen. In dieren waarbij het kaakgewricht is aangetast, is er een matigere prognose. De aandoening kan in mildere gevallen zelflimiterend zijn.

Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Langenakens, M. (2009) Overzicht van orthopedisch relevante metabole aandoeningen bij de hond. Gent: Universiteit Gent, Diergeneeskunde
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
West Highland White Terrier Club Nederland, (2014), via: http://www.whwtcned.nl/pages/193597/gezondheid.html
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht