Collie eye anomaly (aangeboren abnormaliteit oogbol en netvlies)

Categorie Ogen
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Gedeeltelijke of volledige blindheid, Losraken retina, Oogafwijkingen
DNA-test beschikbaar? Ja, voor de rassen

Beschrijving

Collie eye anomaly (CEA) is een oogaandoening waarbij het netvlies, vaatvlies en de achterwand van het oog onderontwikkeld zijn. De projectie van het optische beeld op het netvlies kan hierdoor niet goed doorgegeven worden aan de hersenen. In ongeveer zeven procent van de honden met Collie eye anomaly treedt loslating van het netvlies op, waardoor de dieren geheel blind zijn.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en het uitgebreide oogonderzoek. Er is voor deze aandoening een DNA-test beschikbaar voor enkele rassen.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk.

Bearded Collie Vereniging Nederland, (2016), gezondheidsonderzoeken CEA, beschikbaar via: http://debeardedcollie.nl/home/nieuws/gezondheidsonderzoeken
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, (2014), via: http://www.tollertales.nl/gezondheid/
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Raad van beheer, (2014), via: http://www.raadvanbeheer.nl
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Walser-Reinhardt L, Hässig M, Spiess B. (2009) Collie eye anomaly in Switzerland. Schweiz Arch Tierheilkd. 151(12):597-603.
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht