Chronische nieraandoening (langdurig nierfalen)

Categorie Nieren & urinewegen
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Matig tot slecht
Symptomen
Spierzwakte, Depressie, Lusteloosheid, Urineverlies, Veel plassen, Vochtverlies, Bloedarmoede, Braken, Gewichtsverlies, Veel drinken, Verminderde eetlust
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving chronische nieraandoening

Een chronische nieraandoening is niet zozeer een aandoening zelf, maar het gevolg van een (aantal) ziekte(n). De nieren hebben een relatieve overcapaciteit, wat wil zeggen dat ze maar een klein percentage gezond nierweefsel nodig hebben om alsnog goed te kunnen werken. Ondanks dat de nieren zijn aangetast, kunnen ze dus alsnog goed werken. Op een gegeven moment is het aangetaste deel zo groot, dat de hond hier wel klinische verschijnselen van krijgt. Met andere woorden: zodra een hond verschijnselen heeft van aangetaste nieren, dan zijn de nieren al in een vergevorderd stadium aangetast. 

Diagnose chronische nieraandoening

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, aangevuld met bloedonderzoek naar de nierwaarden om de ernst van de aantasting te beoordelen. Ook wordt vaak een echo van de buik gemaakt.

Behandeling chronische nieraandoening

Hoewel de aandoening niet genezen kan worden, bestaan er wel maatregelen die genomen kunnen worden om het leven van de hond zo aangenaam mogelijk te maken. Dit zijn onder andere medicijnen en een speciaal dieetvoer.

Guidi, G., Rossini, C., Cinelli, C., Meucci, V., Lippi, I., (2012), Canine Chronic Kidney Disease: Retrospective Study of a 10-Year Period of Clinical Activity, in Veterinary Science, A. Pugliese et al. (eds.), Springer Berlin Heidelberg, Chapter 19, p. 115-118
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
O'Neill, D.G., Elliot, J., Church, D.B., McGreevy, P.D., Thomson, P.C., Brodbelt, D.C., (2013), Chronic kidney disease in dogs in UK veterinary practices: prevalence, risk factors, and survival, Journal of Veterinary Internal Medicine, volume 27, nummer 4, p. 814-821.
O'Neill, D.G., et al., Chronic Kidney Disease in Dogs in UK Veterinary Practices: Prevalence, Risk Factors, and Survival, 2013, J Vet Intern Med;27:814–821
Prins, P., Gubbels, E., (2012), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Basset Fauve de Bretagne in Nederland, Gen Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht