Cardiomyopathie (DCM) (hartfalen door een uitgerekte hartspier)

Categorie Hart en bloedvaten
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Slecht
Symptomen
Benauwdheid, Versnelde ademhaling, Hartfalen, Hartritmestoornissen, Verhoogde hartslag, Moeite met inspanning, Flauwvallen
DNA-test beschikbaar? Ja, voor de rassen

Beschrijving cardiomyopathie

Een cardiomyopathie is een afwijking van de hartspier, ook wel myocard genoemd. Bij de hond is het meest voorkomende type de 'dilaterende cardiomyopathie' (DCM), wat betekent dat de hartspier is uitgerekt (gedilateerd). Het hart heeft hierdoor moeite om het bloed met voldoende snelheid en kracht uit het hart te pompen. Ook kunnen door het uitrekken van de hartspier hartritmestoornissen optreden. Het komt vooral voor bij grote hondenrassen, zowel bij jonge als oude dieren. Niet alle honden hebben verschijnselen, soms treedt flauwvallen of plotselinge sterfte op, vooral door hartritmestoornissen.

Diagnose cardiomyopathie

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek, aangevuld met een echo van het hart. Bij de Dobermann is de diagnose zeker in het beginstadium zeer lastig te stellen. Een echo kan een normaal beeld geven terwijl er al een ernstige hartziekte aanwezig is. Een specifieke bloedtest, de proBNP bepaling, kan behulpzaam zijn in het beginstadium van de ziekte, en soms is een holter-ecg meting van 24 uur de enige manier om de diagnose te stellen.

Behandeling cardiomyopathie

De behandeling, bestaande uit hartmedicatie, is gericht op het bestrijden van de symptomen en de vertraging van de progressie van de aandoening, maar kan de aandoening niet genezen. Als in een vroeg stadium van de ziekte met behandeling wordt gestart, heeft dat voordelen op levensduur en kwaliteit van het leven.

DNA-testen, echo en holter-ecg

Bij verschillende hondenrassen zijn DNA-testen beschikbaar voor genmutaties die DCM veroorzaken. Echter de afwezigheid van deze genen is geen garantie dat de ziekte niet ontstaat. DCM wordt veroorzaakt door een grote combinatie van afwijkende genen die nog niet allemaal in kaart zijn gebracht. Een echo van het hart en de holter-ecg geven een momentopname en zijn geen garantie voor de toekomst. 

Baller, L., Boots, N., Jansen, M., Kruitwagen, L., Ringelberg, J., (2012), Zo ziek als een hond, Onderzoek naar het voorkomen van (erfelijke) aandoeningen bij rashonden in Nederland, Wageningen Universiteit Research Centre.
Bavegems, V. (2006) Erfelijke hartaandoeningen bij de hond. Gent: Universiteit Gent, Diergeneeskunde.
Belanger MC, Ouellet M, Queney G, Moreau M. (2005) Taurine-deficient dilated cardiomyopathy in a family of golden retrievers. J Am Anim Hosp Assoc. 41(5):284-91.
Bellumori, T. P., et al., Prevalence of inherited disorders among mixed-breed and purebred dogs: 27,254 cases (1995–2010), Journal of the American Veterinary Medical Association, June 1, 2013, Vol. 242, No. 11, Pages 1549-1555
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Diergeneeskundige professionals op het gebied van fokkerij, 2011, Nederland
Diergeneeskundige professionals, 2011, Nederland
Erich, S.A., Rutteman, G.R., Teske, E., (2013), Causes of death and the impact of histiocytic sarcoma on the life expectancy of the Dutch population of Bernese mountain dogs and Flat-coated retrievers, The Veterinary Journal, volume 198, nummer 3, p. 678–683
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
Hollandsche Sint Bernard Club website 2019
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Martin, M.W.S., Stafford Johnson M.J., Celona, B., (2009), Canine dilated cardiomyopathy: a retrospective study of signalment, presentation and clinical findings in 369 cases, Journal of Small Animal Practice, volume 50, p.23-29
Mausberg TB, Wess G, Simak J, Keller L, Drögemüller M, Drögemüller C, Webster MT, Stephenson H, Dukes-McEwan J, Leeb T. A locus on chromosome 5 is associated with dilated cardiomyopathy in Doberman Pinschers. PLoS One. 2011;6(5):e20042. Epub 2011 May
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, (2015), Gezondheid, beschikbaar via: https://www.nvsw.nl/index.php?sp=23
Netto, W.J. (1998) De ontwikkeling van een model voor de gradering en rubricering van schadelijke erfelijke kenmerken bij recreatiedieren. Den Haag: RDA; FWG (1998-2002) Fokken met recreatiedieren. Den Haag: RDA;
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Philipp U, Vollmar A, Distl O.(2008) Evaluation of the titin-cap gene (TCAP) as candidate for dilated cardiomyopathy in Irish wolfhounds. Anim Biotechnol. 2008;19(4):231-6.
Prins, P., Scholten, J., Gubbels, E.J., (2006), Verslag Gezondheidsinventarisatie bij de Weimarse Staande Hond in Nederland, Enquetering 2006, Genetic Counselling Services, via http://www.gencouns.nl/inventarisaties.php
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Sintbernardclub
Taurine and Carnitine in Canine Cardiomyopathy
The prevalence of cardiomyopathy in the Irish wolfhound: a clinical study of 500 dogs
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Wiersma AC, Stabej P, Leegwater PA, Van Oost BA, Ollier WE, Dukes-McEwan J (2008) Evaluation of 15 candidate genes for dilated cardiomyopathy in the Newfoundland dog. J Hered. 99(1):73-80. Epub 2007 Nov 12. PMID
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht