Atriumseptumdefect (lekkage in tussenschot hart)

Categorie Hart en bloedvaten
Ernst Ernstig
Behandelbaarheid Matig tot slecht
Symptomen
Benauwdheid, Versnelde ademhaling, Hartfalen, Hartruis, Verhoogde hartslag, Flauwvallen
DNA-test beschikbaar? Nee

Beschrijving atriumseptumdefect

Een atriumseptumdefect is een hartaandoening waarbij een opening aanwezig is in het tussenschot dat de linker en rechter boezem van het hart van elkaar scheidt. Tijdens de dracht is deze opening aanwezig, omdat de foetus geen bloedsomloop naar de longen heeft, maar na de geboorte sluit deze opening normaal gesproken. In sommige gevallen sluit de opening niet of onvoldoende en blijft er een gaatje over in de hartwand. Door de opening lekt zuurstofrijk bloed dat uit de longen komt, weg via de rechterkant van het hart en wordt niet door de rest van het lichaam gepompt. De bloedsomloop wordt inefficiënt, waardoor het hart harder moet pompen wat na verloop van tijd niet meer lukt. Bij een klein defect hoeft dit niet (direct) problemen te geven, maar bij een groter defect zal het al snel leiden tot hartfalen. Doordat het hart het bloed onvoldoende weggepompt krijgt, hoopt het zich op in de longen, met longoedeem (‘vocht achter de longen’), benauwdheid en flauwtes tot gevolg.

Diagnose atriumseptumdefect

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, waarbij een hartruis wordt gehoord, aangevuld met echocardiografie. Met een röntgenfoto van de borstkas kan beoordeeld worden of sprake is van longoedeem.

Behandeling atriumseptumdefect

Het behandelen van een klein atriumseptumdefect is niet altijd nodig. Bij grotere defecten kan hartmedicatie helpen, maar in ernstigere gevallen is de prognose slecht.

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Bavegems, V. (2006) Erfelijke hartaandoeningen bij de hond. Gent: Universiteit Gent, Diergeneeskunde.
Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
Gough, A. en Thomas, A. (2004) Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
Lee SA, Lee SG, Moon HS, Lavulo L, Cho KO, Hyun C. (2007) Isolation, characterization and genetic analysis of canine GATA4 gene in a family of Doberman Pinschers with an atrial septal defect. J Genet.86(3):241-7. PMID: 18305343
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Peelman, L.J., (2009), Erfelijke afwijkingen bij de hond, Bilthoven: Euroscience
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht