Aseptische meningitis (hersenvliesontsteking)

Categorie Zenuwstelsel
Ernst Ernstig tot zeer ernstig
Behandelbaarheid Goed tot matig
Symptomen
Lusteloosheid, Koorts, Coördinatieproblemen, Dronkenmansloop, Pijn, Neurologische afwijkingen, Toevallen, Uitval van zenuwen
DNA-test beschikbaar? Nee

Symptomen

Een aseptische meningitis is een ontsteking van de hersenvliezen en de vliezen van het ruggenmerg. De oorzaak hiervan is meestal immuungemedieerd: het is een reactie van het eigen afweersysteem, waardoor de ontsteking wordt veroorzaakt. Deze aandoening komt voornamelijk voor op jonge leeftijd van 3 tot 12 maanden, maar kan ook pas op oudere leeftijd tot uiting komen. De aandoening wordt gekenmerkt door (plotselinge hevige) pijn, koorts en lusteloosheid. Het kan verergeren waarbij ataxie, coördinatiestoornissen en uitvalsverschijnselen kunnen optreden.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, aangevuld met onderzoek van het cerebrospinaal vocht (vocht in het centraal zenuwstelsel).

Behandeling

De behandeling dient zo snel mogelijk gestart te worden en bestaat uit medicatie die de reactie van het afweersysteem onderdrukken.

Deze aandoening komt voor bij de volgende rassen:

Crook A et al. 2011. Canine Inherited Disorders Database (CIDD). http://ic.upei.ca/cidd/
LICG, (2016), Rashondengids, via www.rashondengids.nl; Gebaseerd op resultaten Incidentie onderzoek, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, beschikbaar via: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage _ministerie_ez_30_november_2016_eindversie_0.pdf
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, (2014), via: http://www.tollertales.nl/gezondheid/
Sargan, D. (2004) IDID: inherited diseases in dogs: web-based information for canine inherited disease genetics. Mamm Genome. 2004 Jun;15(6):503-6 Cambridge: University of Cambridge. http://www.vet.cam.ac.uk/idid/
W.K.Hirschfeldstichting (WKHS), Raad van Beheer op kynologisch Gebied (RvB), Genetic Counselling Services (GCS): Gezondheidsinventarisaties periode 1995-2010. www.gencouns.nl
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht